Skip to content Skip to footer

Välkommen till Notarius Publicus

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius publicus i Botkyrka kommun är, sedan februari 2018, advokat Cafer Uzunel. Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. Notarius Publicus hjälper dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar m.m

Notarius Publicus i Botkyrka

Notarius publicus i Botkyrka kommun är, sedan februari 2018, advokat Cafer Uzunel. Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. Notarius Publicus hjälper dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar m.m.

Notarius Publicus utfärdar även apostille.

VAD GÖR NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. I Sverige förordnas Notarius Publicus av Länsstyrelsen.
LÄS MER

APOSTILLE

När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.
LÄS MER

FORMKRAV

Tänk på att alltid ha med giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker att Du är Du.
LÄS MER
Nedan visas prisuppgifter för de vanligaste tjänsterna (alla priser inkl. moms)

PRIS PLAN

Medtag giltig legitimation. Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort samt svenska SIS-märkta ID-kort. ID-handlingen måste vara giltig.

Apostillekr400/

Legalisering av en namnteckning på ett dokument

kr.300

Legalisering av två namnteckningar på ett dokument

kr.400

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original)

kr.300

Intygande / Affidavit

kr.500

Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument.

kr.400

Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument

kr.500

Prenumerera på uppdateringarna!

Nuestro sitio utiliza cookies. Obtenga más información sobre nuestro uso de cookies: política de cookies